Hvad er aktionslæring - action learning (AL)?

Aktionslæring - eller Action Learning (AL)

– er en metode til organisations- og kompetenceudvikling. Deltagerne lærer med afsæt i deres daglige praksis, parallelt med at de forbedrer og videreudvikler praksis i kraft af læringen. Den væsentligste del af læringen foregår i særligt rammesatte fællesskaber: AL-grupper. Deltagerne er gensidigt forpligtede, de fungerer gerne over en længere periode, og de får mere eller mindre tæt støtte af en rammekonsulent.

 

På verdensplan findes der et antal AL-traditioner og varianter. Noget tilsvarende gælder det danske AL-landskab, hvor en halv snes faglige miljøer har udviklet hver deres AL-model.

 

LÆS MERE om aktionslæringslandskabet her

Copyright © All Rights Reserved