Hvad er aktionslæring - action learning (AL)?

Aktionslæring - eller Action Learning (AL)

Aktionslæring er en metode til at skabe værdi, innovation og udvikling på et individuelt og et organisatorisk niveau.


Metoden inviterer deltagerne til at handle og lære af deres daglige arbejde i et struktureret lærende fællesskab. Deltagelse i en læringsgruppe og ansvaret for et projekt, en udfordring eller andet, som kræver handling i “real life” er kernen i aktionslæring.


Aktionslæringsprocessen forløber over tid med en vekselvirkning mellem arbejde i praksis med aktioner (handlinger, eksperimenter) og deltagelse i rammesatte aktionslæringsgrupper med samtale, undersøgelser og refleksion, der fremmer læring og praksisudvikling. Et aktionslæringsforløb kan tilpasses forskellige kontekster, målsætninger og vilkår og egner sig til mange typer af udviklingsprojekter: kompetenceudvikling, metodeudvikling, teamudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling.


Aktionslæring som metode kan anvendes af alle personalekategorier i en organisation og er også velegnet til kursister og studerende, især indenfor professionsuddannelserne. 


På verdensplan findes der et antal traditioner og varianter af aktionslæring. Noget tilsvarende gælder det danske AL-landskab, hvor en halv snes faglige miljøer har udviklet hver sin model.


LÆS MERE om aktionslæringslandskabet her


Bogudgivelse: Aktionslæring som løftestang - Professionel praksis på velfærdsområdet. Læs mere her.