Organisationspsykologen

Tina Andersen er cand. psych., uddannet supervisor og aktionslæringskonsulent og arbejder som selvstændig erhvervspsykolog  i sit eget firma Organisationspsykologen. Tina har mange års erfaring med undervisning, forskning og udvikling særligt inden for det sociale område, og hun arbejder med aktionslæring som strategi med særligt fokus på organisations- og kompetenceudvikling både på individ- og gruppeniveau.

 

Mail: tina@organisationspsykologen.dk   

Telefon: +45 28242484

W: organisationspsykologen.dk