UCL: Erhvervsakademi og Professionshøjskole


UCL: Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Afdelingen for videreuddannelse for Pædagogik og Læring


Afdeling for Videreuddannelse i Pædagogik og Læring tilbyder kurser og videreuddannelse. Afdelingen designer udviklingsprojekter og uddannelsesforløb i samarbejde med kommuner, institutioner og virksomheder med fokus på styrkelse og udvikling af daglig praksis.

Følgende personer er tilknyttet UC Lillebælt:
Karen Stougaard er cand.pæd. psych., autoriseret som psykolog, uddannet som organisationspsykologisk konsulent og ansat som lektor og konsulent ved UC Lillebælt. Hun har siden 2013 arbejdet med aktionslæring som særligt fokus på praksis- og kompetenceudvikling både på individ-, gruppe og organisationsniveau i skoler og dagtilbud.


Mail: kast2@ucl.dk

Telefon: +45 2343 2686


Pia Bælum Christensen

Lektor og konsulent

ved UCL


Mail: pbch@ucl.dk

Telefon: +45 20452456