Københavns Professionshøjskole


Københavns Professionshøjskole arbejder både med forskning og udvikling, med efter- og videreuddannelse samt med grunduddannelse. Aktionslæring kan indgå i alle de nævnte områder.


Der arbejdes med aktionslæring på forskellige måder - både som et strategisk anliggende og som en systematisk, eksperimenterende og reflekterende praksis. Der arbejdes med det i forbindelse med uddannelser og projekter, der retter sig mod såvel folkeskolen som mod erhvervsuddannelserne.
Hans Jørgen Knudsen, HDR, HDO, cand. psych., MBA (Education), Master (Educational Management), chefkonsulent hos Nationalt Center for Erhvervsuddannelse (NCE).

 

Hans Jørgen har arbejdet med aktionslæring siden 1989 – først og fremmest som strategisk aktionslæring. I de senere år har arbejdet med aktionslæring også været et led i lærerkompetenceudvikling i form af en eksperimenterende tilgang.

 

Hans Jørgen arbejder primært med AL i forbindelse med lederes og læreres kompetenceudvikling og har skrevet flere artikler om aktionslæring og er medforfatter til bogen:

Pædagogisk ledelse på erhvervsskolerne (2014). Odense: Praxis

 

Tlf. 51632885

Email: HAKN@kp.dk


Maria Nyborg Matthiesen, cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser og lærer, freelance grafisk facilitator.


Adjunkt i Skole, Undervisning og Læring, Videreuddannelse


Maria arbejder med aktionslæringsforløb med særligt fokus på ledelsens aktive rolle, som afsæt for at understøtte medarbejdernes kompetenceudviklingsproces og den organisatoriske læring i aktionslæringsprocesser.


Maria er medforfatter til bogen "Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen sammen" og arbejder med aktionslæring for ledelse og medarbejdere på skoleområdet og i andre velfærdsprofessioner.


Se mere om bogen her:


Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis


Tlf. 5163 2675

Email: MANM@kp.dk

René Nordin Bloch, folkeskolelærer, Hovedfag i Kommunikation, Master i Adult Education and Human Ressource Development. Lektor på Nationalt Center for Erhvervsuddannelse (NCE).

 

René Nordin Bloch har arbejdet med aktionslæring siden 2013 både som et led i lærerkompetenceudvikling i forbindelse med specielt rekvireret undervisning på ”Diplom i erhvervspædagogik”. René har også arbejdet med aktionslæring i form af en eksperimenterende tilgang i forbindelse med udvikling af nye samarbejdsformer mellem ledere og lærere på en række erhvervsskoler. https://www.phmetropol.dk/forskning/institutter/det+samfundsfaglige+og+paedagogiske+fakultet/institut+for+paedagogisk+evu/foumiljoe+-+nce/kulturforandring+paa+erhvervsuddannelserne

 

René arbejder primært med AL i forbindelse med lederes og læreres kompetenceudvikling.


René var projektleder på ”Udvikling af pædagogisk ledelse på erhvervsskoler”, UVM-rapport fra 2014

 

Tlf. 51632893

Email: REBL@kp.dk
Nanna Koefoed-Melson - Hvilende medlem