VIA University College


VIA University College

VIA Efter- og videreuddannelse (EVU) er en del af VIA University College, Danmarks største professionshøjskole. EVU tilbyder kompetencegivende kurser, diplomuddannelser, akademiuddannelser samt skræddersyede forløb for medarbejdere i offentlige organisationer og private virksomheder. Der arbejdes med aktionslæring som undervisningsdesign, metode og i skræddersyede forløb. Desuden danner Forskningscentret VIA Ledelse & Organisationsudvikling ramme om en række aktionslærings-projekter for undervisere, ledere og konsulenter i uddannelser og professioner.


Sune Steiniche Kjær er proces-,  og aktionslæringskonsulent og cand.scient. i idræt og historie. Ansat som lektor i VIA EVU med mange års undervisnings-, projektledelses- og konsulenterfaring. Er ansvarlig for en friluftsvejlederuddannelse hvor aktionslæring er et af de centrale omdrejningspunkter. Har særligt fokus indenfor aktionslæring på koblingen til agile processer som f.eks. Scrum, så der sker høj grad af løbende kvalificerede handlinger.

 

Mail: ssk@via.dk

Telefon: +45 8755 1982

Betina Leth Leth er uddannet sygeplejerske, har en Pædagogisk Diplomuddannelse i Psykologi og er Cand. Mag. I Læring og forandringsprocesser. Hun er ansat som Lektor i VIA, ved Efter og videreuddannelsen inden for Social, Sund og Beskæftigelsesområdet, hvor hun er modulansvarlig for de pædagogiske moduler ved den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Betina har mange års erfaring med undervisning, udviklingsarbejde og proceskonsultation og arbejder med aktionslæring som strategi i udviklingen af undervisning og undervisningsmateriale, samt som metode og arbejdsform i den didaktiske planlægning af kompetenceudvikling.


Mail: BETL@via.dk

Telefon: + 45 8755 1996