Aktionslærings-Kompagniet


Aktionslærings-Kompagniet er et kompagniskab mellem fire selvstændige aktører: Kirsten Bro, Benedicte Madsen, Marianne Thrane og Mette Marie Hansen. Vi har gennem mange år arbejdet med aktionslæring som konsulenter, kompetenceudviklere og aktionsforskere. Vores fælles formål er den fortsatte udforskning af ALs muligheder og begrænsninger i forskellige samfundssektorer; fortsat udbredelse af AL; og fortsat nationalt samarbejde med andre AL-miljøer. ALK blev dannet i efteråret 2014 som afløsning for, at vi i perioden 2009-2014 havde vores base i Center for Ledelse og Organisationsudvikling (CLOU) under VIA University College.




Aktionslærings-Kompagniet (ALK)

BOGUDGIVELSE

Aktionslæring som løftestang handler om, hvordan aktionslæring kan befordre meningsfuld professionel udvikling på velfærdsområdet. Metoden forankrer processerne i deltagernes organisatoriske dagligdag.

I forgrunden står DNA-modellen, som illustrerer aktionslæring som proces og metode. Aktion og læring udgør de to hovedstrenge, der bliver forbundet af fire principper:

  • Forpligtende fællesskaber
  • Nysgerrigt spørgende og undersøgende forholdemåder
  • Refleksionsprocesser
  • Stram og samtidig rummelig rammesætning.

Foruden en indføring i aktionslæring består bogen af en række todelte kapitler. Første del indkredser en overordnet problemstilling af betydning for velfærdssektoren. Anden del beskriver med konkrete eksempler, hvordan aktionslæring kan anvendes som udviklingsmetode med relation til det overordnede emne.

Aktionslæring som løftestang er en brugsbog. Den henvender sig til alle personalekategorier, der har med professionel praksis at gøre, samt til undervisere, kursister og studerende, især inden for professionsuddannelserne.



Følgende personer er tilknyttet ALK:


Marianne Thrane, udviklings- og proceskonsulent. Uddannet lærer, exam.pæd., MA i lærerprocesser. Ansat som pædagogisk konsulent inden for kompetence- og organisationsudvikling siden 1993, i DLH, JCVU og VIA UC-regi. Har arbejdet med aktionslæring siden 2006 i lederudviklings- og organisationsudviklingsforløb.


Email: marianne.g.thrane@gmail.com

Telefon: 5178 9918



Benedicte Madsen, lektor emeritus og freelance konsulent. Mag.scient.soc. og 1971-2012 ansat ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Ekstern samarbejdspart i VIA-CLOU 2009-2014. Har arbejdet med aktionslæring siden 2006, bl.a. som aktionsforsker, og skrevet omfattende om emnet. Andre forsknings- og formidlingsområder: Kommunikation og dialog, gruppe og organisation, konsulentmetoder.


Email: benedic@psy.au.dk

Telefon: 2484 9507




Kirsten Bro, Ph.D., praktiserende erhvervspsykolog, Cand.pæd.psych. Ph.D., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Har været ansat som lektor på DLH, DPU og VIA siden 1996 og har arbejdet med aktionslæring siden 2006 og aktionsforskning fra 1999-2004.


Email: post@kirstenbro.dk

Hjemmeside: www.kirstenbro.dk

Telefon: 3027 0908


Mette Marie Hansen, Cand. Psych. Autoriseret psykolog. Er privatpraktiserende psykolog i Aarhus og ansat som videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet. Arbejder med aktionslæring i projektudviklingsforløb og som led i implementeringsprocesser.


Email: psykologmettemarie@protonmail.com

Telefon: 2610 1388