Aktuelt

                                          INVITATION TIL


                           SPARRING OMKRING AKTIONSLÆRING

 

Benedicte Madsen fra det landsdækkende aktionslæringsnetværk tilbyder gratis sparring og erfaringsudveksling omkring aktionslæring. Hun sekunderes af Mette Marie Hansen, der ligeledes er medlem af netværket og medforfatter til den seneste bog. Sparringen foregår i Århus/Risskov.

 

Deltagere: Personer der aktuelt arbejder som konsulenter eller undervisere omkring aktionslæringsforløb, eller påtænker at gøre det.

Løbende tilmelding. Det står den enkelte frit for at deltage på en given sparringsgang, men der skal ske tilmelding senest 3 dage forinden til benedic@psy.au.dk. Og afbud samme sted. Enkelte gange kan man godt deltage uden at have et konkret sparringsønske, for li´som at mærke lugten i bageriet. Første gang man tilmelder sig, oplyser man om telefonnummer, evt. organisation, arbejdssituation, erfaringer med aktionslæring og overordnede ønsker vedrørende sparringen.

 


Form: Som hovedregel vil sparringen foregå ved anvendelse af ”DNA-modellen for Aktionslæring” (se de to bøger nedenfor). Det indebærer bl.a. anvendelse af reflekterende team. Formen aftales dog fra gang til gang, afhængigt af behov og antal deltagere.

Sparringen gennemføres, selv når kun én person melder sig. Hvis mere end fire personer ønsker sparring en given dag, kan det komme på tale at finde en supplerende dato til de sidst tilmeldte.

Benedicte sørger for kaffe og te. Hver deltager medtager lidt sødt eller frugt.

Tidsrammen er 1½-3 timer, afhængigt af antal deltagere.

Sted: Sparringen foregår hos Benedicte i Risskov (se nedenfor).

 

 

Litteratur: DNA-modellen og en lang række relevante casehistorier og temaer er beskrevet i disse to bøger, som dog ikke forudsættes læst:

Aktionslæringens DNA. En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Af Benedicte Madsen i samarbejde med Finn Salbøg Birkelund, Søren Witzel Clausen, Kjeld Sten Iversen, Jørgen Svanholt, Marianne Thrane & Kirsten Aagaard. Århus: ViaSystime, 2010 (Fra 2016 overgået til Hans Reitzels Forlags Forlag i København).

Aktionslæring som løftestang. Professionel praksis på velfærdsområdet. Af Benedicte Madsen i samarbejde med Kirsten Bro, Mette Marie Hansen og Marianne Thrane. København: Hans Reitzels Forlag, 2019. (Den afløser ovennævnte bog fra 2010). 

Benedicte Madsen, lektor emeritus ved Aarhus Universitet og ekstern lektor ved Aalborg Universitet, desuden selvstændig konsulent. Hovedforfatter til ovennævnte bøger.

Stationsgade 16, 8240 Risskov, 2.tv. (parkering i gaden; bus nr. 12 fra Banegården stopper tæt ved)

benedic@psy.au.dk, mobil: 24849507

 AKTUELT