AL-aktiviteter

AL-aktiviteter

På denne side oplistes løbende de AL-orienterede aktiviteter, som netværkets medlemmer har været engageret i fra og med 2014.

Her vises kun overskrifterne - den uddybende tekst får du ved at klikke på teksten.


Læringsfællesskaber, der virker! Brug af specialviden i almenpædagogisk didaktik


LOKE-programmet i Aarhus Kommune, Børn og Unge


Aktionslæring og social kapital på specialinstitution v/Cubion


Horsens Kommune: Skoler og Videnscentre


Aktionslæring og borgerinddragelse


Ledelsesteamudvikling i Vejlby Dagtilbud


Målstyret undervisning, læringsmål og aktionslæring som metode til udvikling af pædagogisk praksis


Klasseledelse, målstyret læring og formativ evaluering. Aktionslæringsprojekt i Rødovre Kommune


UdviklingsAgenter - et aktionslæringsforløb som kompetenceudvikling


Unge, mentorer og aktionslæring


Aktionslæring - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen


Magasinet Aktionslæring


Bogen Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis


Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse udvikler sammen


E-bogen Hands on aktionslæring


Pjece om Skolereform og aktionslæring


Øvrige aktiviteter i programmet 'Ledelse og organisation/Kleo'


Kompetenceudvikling af 'de professionelle voksne på Lisbjerg Bakke' om 0-18 årige børn og unge


Organisationers kompetenceudvikling ift. en dialogisk praksis med forældre i Område Randersvej


Projekt Borgerinddragelse


Kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledere i Work4You i Viborg


Udviklingsforløb for ledere i Udførercentret Børn og Familier i Aarhus Kommune


Aktionslæring som metode til ledelse af inklusionsprocesser i skole og dagtilbud i Vejen Kommune


Kompetenceudvikling for TR og uddannelseschefer på UCL


10 skolers indskoling i Greve Kommune