Aktionslæring og borgerinddragelse

Aktionslæring og borgerinddragelse

Erfaringer efter 1½ år med AL-Kompagniets undersøgelser af aktionslæringens muligheder inden for frivilligområdet og borgerinddragelse har ved årsskiftet 2015/15 haft tre udløbere, og i alle tre tilfælde har ALK tilbudt sin assistance som frivillig arbejdskraft. (1) Et ellers lovende forløb med en koordineringsgruppe vedr. en social- og beskæftigelsesforvaltnings initiativer på borgerinddragelsesområdet måtte afblæses pga. diverse omstruktureringer samt almindelig travlhed og mange afbud. (2) Et stadig igangværende AL-forløb med ledelsen i en frivillig organisation har kørt med stort udbytte, og ved udgangen af 2015 var der gennemført 9 gange af 3 timer. (3) Et forløb over tre gange blev realiseret i efteråret 2015 i regi af Århus kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg med deltagelse af tre AL-grupper Erfaringerne er så lovende, at ALK i foråret 2016 står for et AL-forløb for nogenlunde samme målgruppe med sigte på, at deltagerne udvikler kompetence til rollevaretagelse som samtalekonsulent i aktionslæring samt får redskaber til at initiere og gennemføre aktionslæringsforløb i egen praksis.


Kontaktperson: Benedicte Madsen, ALK


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter