Den gode skoledag – udvikling vha. aktionslæring

Den gode skoledag – udvikling vha. aktionslæring  1. Rønbækskolen Hinnerup – ledelsesteam incl. SFO
  2. Formålet med forløbet var, at skolen fik en samstemt teoriforankret af, hvad der kan menes med ”den gode skoledag” og systematisk arbejdede eksperimenterende med at udvikle egen praksis i forlængelse af forståelsen. Oplæg: Hvad er en god skoledag? & Aktionslæring som udviklingsmetode.
  3. Forløbet med konsulenthjælp er afsluttet i slutning af 2018.
  4. Forløbet startede sept. 2017 på pæd. week-end (2 dage) og fortsatte hele 2018 med - 3 fælles temadage, - systematisk brug af aktionslæringsmetoden i aktionslæringsgrupper på ugentlige møder, - og på 2 timers pædagogisk rådsmøder. Sidst nævnte skete efter nedenstående skabelon.         
  5. I fælles forum. Alle møder starter med at en gruppe/et lærerteam (er aftalt på forhånd)…sætter sig i stolen og fortæller om et projekt/ noget de har arbejdet med/ erfaringer de har gjort i forhold til at skabe en god skoledag for alle elever. De skal berette om, hvad de har gjort, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt/noget de ikke forstår og som de gerne vil arbejde videre med. De får en interviewer til at hjælpe dem med beretningen og afsluttende opsamling. Resten af kollegaerne lytter og får refleksionsopgaver. Refleksionens formål er dels at spejle og bevidne det gode, der er sket, og dels forstyrre så kollegaerne får hjælp til at komme videre. Efter refleksionerne samler gruppen ”i stolen” op. Hvad er blevet tydeligt/har vi lært og hvad vil vi gøre erfaringer med fremover. Herefter går alle ud i deres team/aktionslæringsgrupper.  Man er på skift i stolen med et projekt man arbejder med, får det bevidnet/reflekteret og får hjælp til at komme videre. 


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter