Klasseledelse, målstyret læring og formativ evaluering. Aktionslæringsprojekt i Rødovre Kommune

Klasseledelse, målstyret læring og formativ evaluering. Aktionslæringsprojekt i Rødovre Kommune

I Rødovre Kommune er der iværksat en samlet kommunal indsats hen imod at nå skolereformens målsætninger om, at alle elever skal blive så dygtige de kan, betydningen af social baggrund skal mindskes og trivslen i folkeskolen skal øges. På en kursusrække á tre dage for alle lærere og pædagoger sættes der fokus på klasseledelse, målstyret læring og formativ evaluering. Aktionslæringsmetoden understøtter det praktiske arbejde med de emner, som bliver introduceret i kursusrækken. Undervisere fra Metropol faciliterer aktionslæringsprocesser fire gange i hvert team og observerer de aktioner, som teamet gennemfører. For at sikre en varig forandring på kommunens skoler uddannes der 20 didaktiske ressourcepersoner. De skal understøtte det videre arbejde med at skabe en kultur, hvor refleksion og kollegial sparring er en naturlig del af det pædagogiske personales arbejde.


Kontaktperson: Nanna Koefoed-Melson, MetropolTilbage til oversigten AL-aktiviteter