Målstyret undervisning, læringsmål og aktionslæring som metode til udvikling af pædagogisk praksis

Målstyret undervisning, læringsmål og aktionslæring som metode til udvikling af pædagogisk praksis

Kompetenceudviklingsforløb om målstyret praksis og aktionslæring på skolerne i Frederikshavn kommune (2014/15). Aktionslæring anvendtes i dette forløb som metode til kontinuerlig pædagogisk udvikling af praksis. Alle pædagogiske medarbejdere deltog i aktionslæringsprocesser og uddannelsesdage om læringsmålstyret undervisning med henblik på at skabe en læringsdagsorden på tværs af hele organisationen. Ledelsen gennemgik i den forbindelse et aktionslæringsforløb med henblik på at kunne understøtte denne læringsdagsorden gennem pædagogisk ledelse og feedback på lærernes og pædagogernes læreprocesser. Udvalgte pædagogiske medarbejdere fra hver skole - AL-tovholdere - gennemgik et kompetenceudviklingsforløb med aktionslæringskonsulenter fra Via University College for fortsat at kunne drive og facilitere aktionslæringsprocesser i egen praksis.


Kontaktpersoner: Dorte Ladefoged Dinnesen (VIA) og Hanne Møller (Cubion)


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter