UdviklingsAgenter – et aktionslæringsforløb som kompetenceudvikling

UdviklingsAgenter – et aktionslæringsforløb som kompetenceudvikling

Et kompetenceudviklingsforløb under VIA, målrettet ledere og medarbejdere inden for det socialpædagogiske felt, der arbejder med procesbaseret dokumentation. Formålet er at udvikle deltagernes kompetencer til at organisere, igangsætte og fastholde en procesbaseret dokumentationsstrategi i egen organisation med særligt fokus på faglig sparring af medarbejdere omkring målrettet dokumentation og evaluering. Deltagerne fungerer efter forløbet som nøglepersoner inden for dokumentationsarbejde i egen organisation. Processen er designet som et aktionslæringsforløb med det formål at sikre såvel fælles fagligt og begrebsmæssigt afsæt gennem undervisning og forankring af agentrollen i praksis gennem løbende læringsgruppemøder. Organiseringen af læringsgruppemøderne afspejler den praksis, som agenterne er ansvarlige for i praksis. Forløbet understøttes desuden af institutionernes ledere, som mødes undervejs. På den måde udvikler organisationen sin praksis omkring procesbaseret dokumentation samtidig med at Agenterne uddannes. Forløbet kørte første gang i 2012 og gentages en gang om året.


Kontaktperson: Tina Andersen (VIA) www.via.dk/dokumentation


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter