Unge, mentorer og aktionslæring

Unge, mentorer og aktionslæring

Viborg Kommune gør forsøg med frivillige mentorer, rekvireret i fra professionsbachelor uddannelserne, til unge uddannelseshjælpsmodtagere. Kommunen vil retænke mentorbegrebet, således at mentoropgaven i dette projekt i langt højere grad vil blive bundet op omkring facilitering af aktionslæringsgrupper for unge uddannelseshjælpsmodtagere. Det er målet, at de sociale fællesskaber øger genereringen af motivation og handlekraft, idet de unge gennem en fælles forståelse og videndeling støtter hinanden i at udvikle og fastholde deres målsætninger og motiveres til at handle i overensstemmelse hermed. Det er netop forpligtelsen over for fællesskabet, der sikrer fastholdelse og succes for den enkelte borger. Kirsten Bro har til opgave er at supervisere tovholderne af projektet med fokus på anvendelsen af aktionslæring som metode til at realisere projektets tre mål:


  • At skabe en større succesrate for målgruppen i forhold til opstart, fastholdelse, gennemførsel af en uddannelse


  • At give de unge troen på sig selv og gøre dem selvhjulpne


  • At skabe et bæredygtigt koncept, der er fuldstændig implementérbart i andre kommuner


Tilbage til oversigten AL-aktiviteter