AL-netværket

AKTIONSLÆRINGSNETVÆRKET

Formålet med netværket AKTIONSLÆRING.DK er at generere og formidle viden om aktionslæring.


  • At samle og formidle det, der rør sig omkring aktionslæring på aktionslaering.dk
  • At videndele blandt aktionslæringsmiljøerne
  • At arrangere konferencer og andre aktiviteter inden for feltet Den efterfølgende tekst ajourføres:


Netværket blev dannet i 2012. I de forløbne år er der sket mindre ændringer i deltagerkredsen, og per juni 2019 består kredsen af følgende private enheder og miljøer fra professionshøjskoler – i alfabetisk orden: Aktionslæringskompagniet, Ambios, Københavns Professionshøjskole, Organisationspsykologen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt VIA University College.


Disse personer har det tilfælles, at de alle gennem en årrække har været engageret i udviklingsarbejde omkring aktionslæring i teori og praksis.